HIIT Basecamp

Personlig Träning

Licenserade tränare från Sveriges bästa PT-utbildningar (SAFE och The Academy). 

Personlig träning

Våra personliga tränare är utbildade och licenserade av Sveriges bästa PT-utbildningar (SAFE och The Academy). Detta innebär även att de är godkända enligt Almega Friskvårdsföretagen.

All träning är individanpassad efter dina behov och önskemål. Vid val av PT utgår vi alltid från dina behov och parar sedan ihop dig med den personliga tränare som bäst matchar. Men naturligtvis får du även själv välja den PT du vill jobba med vi för .

Vad vill du ha hjälp med? 

- Bygga kroppen

- Forma kroppen

- Viktupp-/nedgång

- Rörlighet

- Styrka 

- Löpträning

Pris 750 kr/tim

Kostrådgivning 

Vi arbetar alltid efter dina individuella behov och önskemål. Viktigt att poängtera är att vårt fokus är långsiktighet och hållbarhet. Vi erbjuder inte kostplaner som ger en quick fix (så vida det inte finns en specifikt medicinskt syfte med snabb viktnedgång).  

Detta kan vi hjälpa dig med. 

- Förbättra din relation till mat

- Idrottsnutrition 

- Viktupp-/nedgång

- Forma kroppen 

- Bättre energinivå 

- Kunskap

- Föreläsningar om kost och nutrition

Kompetenser

Kostvetare (Göteborgs Universitet + SAFE).

Pris: 850 kr/tim

Livsstilscoaching 

Hälsa är som en pall med tre ben - kost, fysisk aktivitet och mental hälsa. Saknas något ben eller är kortare än de andra, kommer pallen att falla. Samma gäller din hälsa. De måste vara ungefär lika långa för att kunna hålla en bra balans. Vi arbetar med dessa tre ben efter upplägg som är individbaserat och/eller efter önskemål.  

Detta är vi bra på!

- Balans mellan fysisk och mental hälsa. 

- Individanpassat kostupplägg 

- Stresshantering 

- Träning

Kompetens

Hälsovetare (kandidatexamen från Göteborgs universitet)

Samtalscoach

850 kr/tim

Sarah J

 

Personlig Tränare, Löpcoach

  • Personlig tränare med licens från Safe Education 
  • Diplomerad Löpcoach, Urban Tribes/PT School 
  • Instruktörsutbildning Indoor Running, SATS 
  • Diplomerad Friskvårdsterapeut med kognitiv inriktning, Sverigehälsan
  • Kostrådgivare, Sverigehälsan
Linnea

 

Kostrådgivare, Coach, Personlig Tränare

Klasser

HIIT Sweat Expr - HIIT Core Expr - HIIT Indoor Running

linnea@hiitbasecamp.com

Marcus

Lic. Personlig Tränare

 

Instruktör, Personlig Tränare, VD och Grundare

Classes

Indoor Running - HIIT Intense - HIIT Full Body - HIIT Lower Body - HIIT Upper Body

hanna@hiitbasecamp.com

Hanna
Åsa Rylander

 

Personlig Tränare, Löpcoach

  • Lic. Personlig tränare (FUSTRA – Fusion Functional training AB)
  • Lic. Löpcoach (BTR Running Technique Coach)
  • Cert. MovNat coach (MovNat – Natural Movement)

info@exactmove.se