HIIT Basecamp

Kostrådgivning för resultat

Kosten har stor betydelse för hur vi mår och vilket resultat vi får av träningen. Komplettera din träning med ett kostprogram som maximerar dina resultat, oavsett om det är viktminskning, viktökning eller kost som är anpassad efter dina träningsmål.

Kostanalys

Kostanalys

Analysen baseras på den kostregistrering du får göra under 3 dagar (2 vardagar och 1 festligare dag). Den ger en bild av ditt näringsintag under en vanligt vecka och kan till exempel visa sig att du får i dig för låga mängder av vitaminer/mineraler, att ditt energi- och näringsintag är för lågt/högt som gör att du inte får önskade träningsresultat, inte har önskat välmående eller energinivå. Du får förslag på olika förändringar i din kost som kan göra att du når dina önskade resultat snabbare.

Pris 850 kr

Kostrådgivning Bas

Kostrådgivning Bas

I kostrådgivning bas ingår kostanalys + 1 uppföljning efter 30 dagar. Vid uppföljningen går vi igenom hur det har gått under första perioden och om eventuella förändringar behöver göras för framtiden. I detta paket finns det möjlighet att mäta, väga och ta bilder för att verkligen se vilken förändring som skett. 

Kostrådgivning Plus

Kostrådgivning Plus

Precis som kostrådgivning bas men innehåller 2 uppföljningar, den första efter 30 dagar och den andra efter 60 dagar.